Overige informatie

Curriculum Vitea


CV Hoogbegaafdheid

Arian van der Mark is eigenaar van muziekpraktijk Van der Mark. Op latere leeftijd kwam hij er achter dat hij hoogbegaafd is. Achteraf waren er wel testgegevens uit zijn kindertijd die dit bevestigden, maar hier is in die tijd (ca.1988) nooit iets mee gedaan.

Samen met zijn vrouw Alwina hebben ze 4 kinderen die allemaal (vermoedelijk) hoogbegaafd zijn. 2 kinderen zijn wel getest en 2 kinderen niet.

Als ervaringsdeskundige kennen zij dus de moeiten waar hoogbegaafde kinderen tegen aan kunnen lopen. Ontwijkstrategieën kent Arian als geen ander; hij heeft ze allemaal wel eens uitgeprobeerd 

Als muziektherapeut heeft hij in zijn afstudeerperiode onderzoek gedaan naar de vraag in hoeverre muziektherapie hoogbegaafde kinderen kan helpen om hun communicatieproblematiek te verbeteren.

Een onderzoek met heel goede resultaten. Het onderzoek kunt u hier lezen.

Sinds dit afstudeeronderzoek hebben steeds meer hoogbegaafde kinderen de weg naar de lespraktijk weten te vinden.

Niet alleen om middels muziektherapie te worden behandeld, maar ook als muziekdocent. Juist voor deze kinderen is muziekles de vorm van uitdaging bij uitstek omdat het een beroep doet op een breed scala aan ontwikkelingsdelen: cognitieve ontwikkeling, motorische ontwikkeling en emotionele ontwikkeling.

De balans binnen deze 3 ontwikkelgebieden heeft Arian samengevat in zijn H3-theorie.


Vanwege zijn kennis en (levens)ervaring is Arian als geen ander in staat om deze kinderen (en volwassenen) les te geven die aansluit bij de individuele behoefte. Daarbij houdt hij scherp oog voor alle mogelijke probleemgebieden die het hoogbegaafd zijn met zich mee brengen. Denk aan faalangst, mindset problematiek of ontwijkstrategieën. Hier wordt steeds adequaat op ingesprongen en leerlingen krijgen concrete handvaten mee om hier mee te leren oefenen. Muzieklessen die mede hierdoor vaak in het verdere leven hun doorwerking vinden.


CV Musicus

Arian van der Mark (*1977) studeerde orgel, koordirectie en muziektherapie.


Arian heeft een eigen lespraktijk waarbinnen hij zich heeft gespecialiseerd in het aanbieden van muzieklessen en muziektherapie aan hoogbegaafde mensen, veelal kinderen. Binnen Muziekpraktijk van der Mark worden orgel-, zang- en pianolessen gegeven. Sinds juni 2018 is Koorschool Drenthe bij de muziekpraktijk ondergebracht; een koorschool waar kinderen zowel individueel als in koorverband op hoog niveau leren zingen.


Arian is als cantor-organist van de NH Stefanuskerk in Westerbork en is als dirigent verbonden aan 5 koren, verspreidt over de 3 noordelijke provincies.

Als organist geeft hij regelmatig recitals als solist of in samenwerking met verschillende vocale en instrumentale ensembles.


Arian is als artistiek adviseur verbonden aan het Chamadron in Havelte. Als orgeladviseur geeft hij regelmatig advies aan kerkelijke besturen inzake aanschaf, onderhoud en restauratie van orgels.


Meer informatie is te vinden op de website www.muziekpraktijkvandermark.nl

 Als je niet deelt wat je weet, is kennis zinloos...

Copyright © Muziekpraktijk van der Mark  |  KvK 60777338  |  Mail de webmaster