mindset, faalangst en muziektherapie

Mindset, faalangst en muziektherapie


De meest voorkomende zaken waar hoogbegaafde kinderen tegenaan lopen zijn:


- de manier waarop ze naar hun eigen leerproces kijken (mindset)

- het oefenen met het maken van fouten

- faalangst


In de lessen die we aanbieden aan hoogbegaafde kinderen hebben we hier in het bijzonder aandacht voor en bieden daarin ook extra ondersteuning aan. Daarnaast bieden we extra ondersteuning aan in het aanleren c.q. ontwikkelen van de executieve functies.


Mochten de problemen ernstiger zijn en deze ondersteuningsvorm onvoldoende helpen, dan kunnen we ook muziektherapie aanbieden.


Mindset

Mindset is een belangrijk onderdeel van de executieve functies. Het bepaalt voor een belangrijk deel de leerstrategie. De één kan het heerlijk vinden om uitgedaagd te worden, de ander kan als een berg opzien tegen een uitdaging: stel je voor dat ik het niet in 1 keer kan…


'Fixie' en 'Growie' zijn vaste hulpjes in de lespraktijk, en we hebben het vaak over Lefland en Makkieland. Welke vaarroute volg jij om de oversteek te maken van Makkieland naar Lefland? Samen zoeken we de ideale route voor om de overtocht te maken en op weg te gaan naar persoonlijke groei.


Faalangst

Bij veel hoogbegaafde kinderen zie je dat ze een vorm van faalangst hebben ontwikkeld. Juist omdat ze zo slim zijn kan de lesstof op school geen of weinig uitdaging bieden. Daardoor kan ook makkelijk het beeld ontstaan dat het heel normaal dat als je alles altijd in 1 keer kent, kunt en begrijpt.


Dit maakt dat veel hoogbegaafde kinderen te weinig ervaring opdoen met het maken van fouten waardoor zij het gevoel kunnen ontwikkelen dat de wereld instort als je een fout maakt. In een aantal gevallen kan dit vergaande vormen van faalangst aannemen.


Door de combinatie van muziekdocent en muziektherapeut kunnen we binnen de lespraktijk ook ondersteuning bieden aan kinderen met faalangst.

Zo nodig bieden we een speciaal op faalangst gericht behandelprogramma aan ('maar muziek maken kan ik wel!').


Ontwijkstrategie

Kent u ze al? Al die smoesjes (soms heel goede) om maar vooral niet die uitdaging aan te gaan? Hoogbegaafde kinderen hebben vaak een heel arsenaal aan ontwijkstrategieën.


Als ervaringsdeskundigen kunnen we de ontwijkstrategiën goed herkennen bij de leerlingen. Afhankelijk van de context maken we een keuze om er wel of niet op te reageren of om te observeren wat de achtergrond van dit gedrag is.

Het mooiste is dat leerlingen steeds weer verbaasd zijn wanneer ze merken dat inderdaad al hun ontwijkstrategieën worden herkend…


Muziektherapie

Als muziekles alleen onvoldoende is, kunnen we snel opschalen d.m.v. lessen met therapeutische ondersteuning of muziektherapie, waarbij ‘werken aan jezelf’ centraal staat.


Voor die kinderen bij wie groei niet vanzelfsprekend is omdat een fixed mindset dusdanig in de weg zit of faalangst te veel belemmert kunnen we snel een effectieve interventie middels therapeutische lessen of muziektherapie aanbieden.


Omdat Arian, behalve als docent, ook afgestudeerd is als muziektherapeut met HB als specialisatierichting kan snel de onderliggende problematiek gesignaleerd worden. In overleg met ouders wordt dan gekeken wat de beste en meest bij het kind passende route naar verbetering is. In overleg wordt hiervoor een plan opgesteld en uitgevoerd waarbij steeds oog is voor de draagkracht van het kind.