Muziektherapie

Voor die kinderen bij wie groei niet vanzelfsprekend is omdat een fixed mindset je dusdanig in de weg zit of faalangst jou te veel belemmert kunnen we snel een effectieve interventie middels therapeutische lessen of muziektherapie aanbieden.

Muziektherapie verschilt wezenlijk van muziekles. In een muziekles staat primair het leren bespelen van een instrument centraal. Bij muziektherapie is de inzet gericht op persoonlijkheidsveranderingen. Je hebt ergens last van, zit met jezelf in de knoop. Door hierop gerichte muziekoefeningen te doen kun je oefenen met het toepassen van andere gedragspatronen. Zo wordt muziek een medicijn die je helpt om anders om te leren gaan met bijvoorbeeld je faalangst.

Omdat Arian, behalve als docent, ook afgestudeerd is als muziektherapeut met HB als specialisatierichting kan er snel de onderliggende problematiek gesignaard worden. In overleg met ouders wordt dan gekeken wat de beste en meest bij het kind passende route naar verbetering van de klachten is. In overleg wordt hiervoor een plan opgesteld en uitgevoerd waarbij steeds oog is voor de draagkracht van het kind. Uit dit plan komen doelen voort die gedurende het behandeltraject worden geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

Binnen de muziekpraktijk wordt muziektherapie gegeven aan een breed scala van doelgroepen (jong, oud, hoogbegaafd, verstandelijk beperkt, etc.)

De kern van muziektherapie is door samen muziek te maken te werken aan je eigen ontwikkeling. Anders dan bij verbale therapieën staat het beleven in de muziek die je maakt tijdens de therapie centraal. 

Deze therapievorm is dan ook bij uitstek geschikt voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking omdat het in veel mindere mate een beroep doet op het taalbegrip. Het zijn de ervaringen die je opdoet in de therapie die maken dat de gedragsverandering sneller een plek krijgt.

Daarnaast blijkt het ook zeer effectief te zijn voor hoogbegaafde kinderen omdat het beleven in de muziek los staat van deze vaak zeer taal-vaardige kinderen. 

Arian heeft tijdens zijn opleiding tot muziektherapeut onderzoek gedaan naar het effect van muziektherapie bij hoogbegaafde kinderen. Een baanbrekend onderzoek met zeer waardevolle resultaten. Baanbrekend omdat er totaan dat moment niet eerder onderzoek is gedaan naar de werking van muziektherapie bij hoogbegaafde kinderen.

Daarnaast heeft Arian stagegelopen binnen verschillende (l)vg-instellingen en zo ook ervaring opgedaan in traumabehandeling, emotieregulatie, assertiviteitstraining, zelfbeeldproblematiek etc.

Door zijn ruime ervaring met diverse doelgroepen is Arian breed inzetbaar voor het verzorgen van muziektherapiesessies. Hij neemt in zijn handelen ruim 20 jaar werkervaring als groepsleider mee, waarin een groot stuk ervaring binnen de SGLVB-zorgjeugdzorg en EMB een plek heeft gekregen

Je hoeft geen muziekinstrument te kunnen spelen om muziektherapie te gaan volgen.

De instrumenten die we gebruiken zijn gemakkelijk om te bespelen.

Een sessie duurt 45 minuten. We beginnen met een kort gesprekje over hoe het de afgelopen week is gegaan, wat heb je geoefend, wat gaan we in de komende sessie oefenen. Daarna gaan we muziek maken en in de muziekvormen oefenen wat we hebben afgesproken.

Arian is lid van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) en ingeschreven als muziektherapeut bij de Nederlandse Vereniging van Muziektherapie (NVvMT).

 

Meer informatie over muziektherapie is te vinden op de site van de Nederlandse Vereniging van Muziektherapie.

Scroll naar boven