Muziektherapie

Muziektherapie

 

Binnen de muziekpraktijk is er ook de mogelijkheid voor het volgen van muziektherapie aan een breed scala van doelgroepen (jong, oud, verstandelijk beperkt of hoogbegaafd, etc.)

 

De kern van muziektherapie is door samen muziek te maken werken aan je eigen ontwikkeling. Anders dan bij verbale therapiën staat het beleven in de muziek die je maakt tijdens de therapie centraal.

Deze therapievorm is dan ook bij uitstek geschikt voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking omdat het in veel mindere mate een beroep doet op het taalbegrip. Het zijn de ervaringen die je opdoet in de therapie die maken dat de gedragsverandering sneller een plek krijgt.

Daarnaast blijkt het ook zeer effectief te zijn voor hoogbegaafde kinderen omdat het beleven in de muziek los staat van deze vaak zeer taal-vaardige kinderen.

 

Arian heeft tijdens zijn opleiding tot muziektherapeut onderzoek gedaan naar het effect van muziektherapie bij hoogbegaafde kinderen. Een baanbrekend onderzoek met zeer waardevolle resultaten. Baanbrekend omdat er totaan dat moment niet eerder onderzoek is gedaan naar de werking van muziektherapie bij hoogbegaafde kinderen.

Daarnaast heeft Arian stage gelopen binnen verschillende (l)vg-instellingen en zo ook ervaring opgedaan in traumabehandeling, emotieregulatie, assertiviteitstraining, zelfbeeldproblematiek etc.

 

Door zijn ruime ervaring met diverse doelgroepen is Arian breed inzetbaar voor het verzorgen van muziektherapiesessies. Hij neemt in zijn handelen ruim 20 jaar werkervaring als groepsleider mee, waarin een groot stuk ervaring binnen de SGLVB-zorg, jeugdzorg en EMB een plek heeft gekregen

 

Je hoeft geen muziekinstrument te kunnen spelen om muziektherapie te gaan volgen.

 

De instrumenten die we gebruiken zijn gemakkelijk om te bespelen.

 

Een sessie duurt 45 minuten. We beginnen met een kort gesprekje over hoe het de afgelopen week is gegaan, wat heb je geoefend, wat gaan we in de komende sessie oefenen.

Daarna gaan we muziek maken en in de muziekvormen oefenen wat we hebben afgesproken.

 

Arian is lid van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) en ingeschreven als muziektherapeut bij de Nedelandse Vereniging van Muziektherapie (NVvMT).

 

Meer informatie over muziektherapie is te vinden op de site van de Nederlandse Vereniging van Muziektherapie.

 

Muziek is emotie...

Copyright © Muziekpraktijk van der Mark | KvK 60777338 | Mail de webmaster